Đầu trang

Cập nhật mới tháng 10

Từ 13-10-16

[BC2.360game.vn]

Hoan nghênh các Đại Hiệp đã đến Webgame Võ Hiệp Fantasy Bách Chiến Vô Song 2.

Bổn Trang xin thông báo: từ 07:00 đến 09:00 thứ sáu, ngày 14/10/2016 sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Bách Chiến Vô Song 2 để Cập Nhật Mới

Thời gian cập nhật:

  • Bắt đầu: 07:00 thứ sáu, ngày 14/10/2016.
  • Kết thúc: 09:00 thứ sáu, ngày 14/10/2016.
  • Trong thời gian bảo trì các Đại Hiệp sẽ không đăng nhập được vào game Bách Chiến Vô Song 2.
  • Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm sẽ có thông báo tại trang chủ Bách Chiến Vô Song 2.

Webgame Võ Hiệp Fantasy Bách Chiến Vô Song 2

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Đại Hiệp có thời gian vui vẻ trải nghiệm Webgame Võ Hiệp Fantasy Bách Chiến Vô Song 2.